Lucrări de construire trotuare şi şanţuri betonate pe str. Tudor Vladimirescu, Sîncel - 2012