Proiecte si studii de fezabilitate intocmite

  1. Realizarea Studiului de fezabilitate canalizare Sîncel

  2. Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic D.C.22 – Sîncel – Iclod

  3. Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic D.C.23 – Sîncel – Pănade

  4. Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic – Şcoala Sîncel

  5. Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic – Şcoala Iclod

  6. Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic  - Şcoala Panade

  7. Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic – Grădiniţa Sîncel

  8. Întocmire dosar pentru finanţare construire Cămin Cultural Iclod

  9. Întocmire dosar pentru finanţare construire Cămin Cultural Pănade

10. Elaborare strategie de dezvoltare locală a comunei Sîncel

11. Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic pietruire  Drum local Şesul Bercului

12. Material informativ privind înfiinţarea şi dotarea cu aparatură a Telecentrului Iclod

13. Material informativ privind înfiinţarea şi dotarea cu aparatură a Telecentrului Pănade

14. Proiect Tehnic Strada de Jos Iclod