Bilant la cumpana dintre aniPRIMAR SâNCEL - ILIE FRĂŢILĂ

Cele mai importante realizări pe care le-am avut în calitate de primar al comunei Sâncel sunt legate de proiecte care au urmărit îmbunătăţirea infrastructurii din comună, iluminatul public, introducerea apei potabile, lucrări de reparaţii şi amenajări în cadrul şcolilor din comună.

În acest sens doresc să amintesc realizarea iluminatului public în satele aparţinătoare (Iclod, Pănade) care a fost finalizat în anul 2006. Includerea localităţii Sâncel în programul guvernamental de alimentare cu apă la sate (Sâncelul fiind una din cele opt localităţi nominalizate din judeţul Alba).
A fost întocmit un proiect de alimentare cu apă potabilă a satelor aparţinătoare (Iclod, Pănade).
În anul 2005 a fost finalizată consolidarea podului de pe râul Târnava Mică între localităţile Sâncel şi Iclod, iar în anul 2006 au fost amenajate drumurile de câmp din toate cele trei sate componente ale comunei.

A fost executat un pod stradal şi o punte în localitatea Pănade şi a fost decolmatat Pârâul Popilor pe lungimea de 600 metri în aval de sat şi în zona satului pe lungimea de 500 metri, lucrare care nu a mai fost efectuată în ultimii 50 de ani. S-au efectuat lucrări de foraj la adâncimea de 200 metri în localitatea Sâncel în cadrul unui proiect de cercetare privind apa de adâncime.
Modernizarea reţelei pentru televiziune prin înlocuire cu cablu cu fibră optică cu o capacitate de furnizare a 40 de programe TV.

A fost întocmit un proiect privind infrastructura rurală în scopul obţinerii de fonduri PHARE de la Agenţia Naţională pentru rromi.
Introducerea încălzirii centrale în sediul Primăriei Sâncel, amenajarea şi darea în folosinţă a grupului sanitar în sediul Primăriei Sâncel. Au fost pietruite mai multe străzi din localitatea Sâncel (Str. Horea, Str. Morii, Str. Luncii, Str. Pe Vale, str. Mihai Viteazul, str. Dobrogeanu Gherea), localitatea Pănade (str. Baronului) şi din localitatea Iclod.

Au fost incluse Şcoala Generală cu clasele I-IV Iclod şi Grădiniţa cu Program Normal din Iclod în parteneriat cu Primăria Sâncel în proiectul I.S.J. Alba "Împreună pentru o educaţie de calitate" în cadrul programului PHARE "Acces la educaţie a grupurilor dezavantajate" şi construirea unei noi grădiniţe în Iclod, proiect care este în curs de finalizare.

A fost cofinanţat cu 10% subproiectul "Şcoala, inima satului" în cadrul Programului de Granturi Şcoala-Comunitate din Proiectul pentru Învăţământul Rural care are ca obiectiv întărirea relaţiei şcoală-comunitate.
La Şcoala cu clasele I-VIII Sâncel a fost construit un grup sanitar la standarde europene. A fost confecţionată şi montată o latură de gard (expoziţie nordică) la Şcoala cu clasele I-VIII Sâncel. Se efectuează lucrări de reparaţie capitală a Şcolii cu clasele I-VIII Sâncel şi a Şcolii cu clasele I-IV "Timotei Cipariu" Pănade.

A fost executat un zid de susţinere împotriva alunecărilor de teren la Biserica Ortodoxă din Iclod. S-au finalizat lucrările de amenajare şi dare în folosinţă a grupului sanitar al Căminului Cultural Sâncel.

Se realizează lucrări de reparare a Căminului Cultural din Sâncel şi a Căminului Cultural Pănade. A fost dotat Căminul Cultural Sâncel cu o cameră frigorifică de 16 metri cubi. În localitatea Iclod este în curs de finalizare un TELECENTRU, implementat de Agenţia Naţională de Reglemetare în Telecomunicaţii. Ziarul UNIREA, 22 decembrie 2006.