VASILE FRATILA

Prof. univ. dr. VASILE FRATILA

Data nasterii: 30 martie 1940

Locul nasterii: comuna Sincel, judetul Alba

Studii:

Scoala generala (1947 – 1954) in localitatea natala.
Liceul teoretic (1954 – 1957) la Blaj.
Facultatea de Filologie, sectia romano-germana la Institutul Pedagogic de 5 ani din Timisoara (1957 – 1962), devenit in toamna lui 1962 Universitatea din Timisoara.

Activitate didactica:

Preparator, asistent, lector (1962 – 1976), conferentiar (1977 – 19990), profesor incepand din 01.10.1990 la Catedra de Limba romana a Facultatii de Filologie, Universitatea de Vest din Timisoara.
Lector de limba romana la Universitatea din Leipzig (1976 – 1979).
Profesor invitat la Universitatile din Jena (1997), Catania (1999), Udine (2000), Padova (2001).

Activitate stiintifica:

Doctor in filologie, 1973, cu teza “Graiul de pe valea inferioara a Tarnavelor”, sub conducerea prof. Univ. Dr. Doc. G. Ivanescu, membru corespondent al Academiei Romane.
Conducator de doctoranzi incepand din 1995.

Comunicari si conferinte la congrese sau la alte manifestari stiintifice internationale la Sofia (1972), Tirana (19740, Leipzig (1978, 1984, 1993, 1997), Chisinau (1990), Padova (1994, 2001), Torino (19994), Novi Sad (1995), Toracu Mic (1995), Freiburg (19996), Jena (1997), Catania (1999), Zreneanin (1999), Pola (2000), Varset (2000), Udine (2001), Salamanca (2001), Uppsala (2002), Pisa (2005).

Redactor sef adjunct incepand din 1992 al revistei “Analele Universitatii din Timisoara. Seria stiinte filologice”; redactor la “Studii si cercetari de onomastica” (Craiova)

Membru al SSF, al SRLR, al Societatii Dialectologilor Romani, al Societatii de Lingvistica Romanica (Strasbourg).


Colaborator la reviste:

a) din tara

“Analele Universitatii Alexandru Ioan Cuza” (Iasi)
“Analele Universitatii din Timisoara. Seria stiinte filologice”
“Analele Universitatii Tibiscus” (Timisoara)
“Anuar de etnologie, arta, istorie, lingvistica” (Academia Romana, Baza de Cercetari Stiintifice Timisoara)
“Buletin stiintific” (Baia Mare)
“Bulletin de la Societe Roumaine de Linguistique Romane” (SRLR) (Bucuresti)
“Caietul Cercului de Studii” (Centrul de Stiinte Sociale al Universitatii din Timisoara)
“Cercetari de lingvistica” (Cluj-Napoca, EA)
“Folclor literar” (Universitatea din Timisoara)
“Fonetica si dialectologie” (Bucuresti, EA)
“Limba romana” (Bucuresti, EA)
“Limba si literatura” (Societatea de Stiinte Filologice, Bucuresti)
“Orizont” (Timisoara)
“Revue des Etudes Sud-Est Europeenes” (Bucuretsi, EA)
“Revue Roumaine” de Linguistique” (Bucuresti, EA)
“Studii si cercetari de onomastica” (SCO) (Craiova)
“Studii si cercetari lingvistice” (Bucuresti, EA)
“Ziridava” (Arad) etc.

b) din strainatate
“Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia” (Italia)
“Aus der Sudosteuropa-Forschung” (Munchen, Germania)
“Balkan-Archiv. Neue Folge” (Germania)
“Beitrage zur romanischen Philologie” (Berlin, EA)
“Bollentino dell’Atlante Linguistico Italiano” (Torino, Italia)
“Il bianco e il nero” (Udine, Italia)
“Medioevo romanzo” (Bologna, Italia)
“Siculorum Gymnasium” – Rassegna semestriale della Facolta di Lettere e Filosofia dell’Universita di Catania (Italia)
“Zbornik” (Varset, Serbia)
“Zeitschrift fur Slawistik” (Berlin, EA)

Volume publicate, din care:


Carti:

a) in edituri:
1. Lexicologie si toponimie romaneasca, Timisoara, Editura Facla, 1987, 208 p.
2. Contributii lingvistice, Timisoara, Editura de Vest, 1993, 426 p.
3. Dialectul istroroman, Texe si glosar, Timisoara, Editura Amarcord. 1998, 306 p. (in colaborare cu Richard Sarbu)
4. Studii lingvistice, Timisoara, Editura Excelsior, 1999, 303 p.
5. Etimologii. Istoria unor cuvinte, Bucuresti, Editura Univers Enciclopedic, 2000, 185 p.
6. Studii de toponimie si dialectologie, Timisoara, Excelsior Art, 2004, 365 p.
7. Graiul de pe Tarnave, Blaj, Editura Astra. Despartamantul “Timotei Cipariu”, Blaj, 2005, 275 p.

b) litografiate:
1. Dictionarul toponimic al Banatului (A-B), Timisoara, TUT, 1984, XXI+167 p. (in colaborare cu Viorica Goicu si Rodica Sufletel; autorii sunt in ordine alfabetica).
2. Dictionarul toponimic al Banatului, vol. IV (F-G), Timisoara, TUT, 1986, 154 p. (in colaborare cu Viorica Goicu si Rodica Sufletel).
3. Dictionarul toponimic al Banatului, vol. V (H-L), Timisoara, TUT, 1987, 178 p. (in colaborare cu Viorica Goicu si Rodica Sufletel).
4. Dictionarul toponimic al Banatului, vol. VI (M-N), Timisoara, TUT, 1989, 93 p. (in colaborare cu Viorica Goicu si Rodica Sufletel).
5. Bibliografia onomasticii romanesti, Bibliografie der rumanischen Onomastik (1944-1984) (cu un studiu introductiv in limba germana de V. Fratila), Timisoara, TUT, 1985, 125 p. (in colaborare cu Liviu Petru Bercea).
6. Texte dialectale si glosar, Timisoara, TUT, 1981, 230 p.
7. Glosar (istroroman), in Texte istroromane si glosar de Richard Sarbu, ed. a II-a revizuita si completata, TUT, 1992, p. 145-293 (autor al partii dedicate etimologiei).
8. Studii de dialectologie, Timisoara, TUT, 1984, 397 p., volum ingrijit in colaborare cu Vasile D. Tara (cuprinde lucrarile celui de-al doilea Simpozion National de Dialectologie, Timisoara, 4 – 5 iunie, 1982).

Monografii:
1. Probleme speciale de dialectologie. Graiul de pe valea inferioara a Tarnavelor, Timisoara, TUT, 1982, III + 344 p.
2. Graiul de pe Tarnave. Texte si glosar, Timisoara, TUT, 1986, 274 p.

Cursuri:
1. Dialectologia limbii romane. Partea I (Curs), Timisoara, TUT, 1977, I + 157 p.
2. Probleme de dialectologie romana, Timisoara, TUT, 1986, VII + 251 p.