Dispozitia nr. 143 din 2021 privind desemnarea d-lui Groza Alexandru, inspector, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sancel, a persoana cu atributii in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarea executarii lucrari