Dispozitia nr. 143 din 2022 privind delegarea de atributii de secretar general al UAT Sâncel, dni Ciungan Roxana-Alina, consilier juridic cl I grad profesional asistent