Dispozitia nr. 15 din 2022 privind modificarea si completarea dispozitiei nr. 118/23.07.2021 de exercitare cu caracter temporar a functiei publice de conducere specifica de secretar general al UAT Comuna Sancel de catre d-na Ciungan oxana-Alina, consilier