Dispozitia nr. 23 din 2022 privind desemnarea comisiei de receptie finala pentru obiectivul de investitii ,, Reparatii poduri si refacere maluri sat Panade, comuna Sancel"