Dispozitia nr. 267 din 2021 privind locurile de efectuare a Instructajului pentru personalul din afara primariei care executa temporar activitati in locurile din incinta obiectivelor unde sunt prezenti factori de risc potential generatori de situatii de