Dispozitia nr. 80 din 2021 pentru aprobarea Planului de perfectionare profesionalac a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul UAT Comuna Sancel in anul 2021