Dispozitia nr 91 din 2021 privind desemnarea comisiei pentru organizarea concursului de ocupare a posturilor contractuale de muncitor calificat- IV la Compartimentul deservire- administrativ in cadrul aparatului de specialitate al primarului com Sancel