Hotărârea nbr. 56 din 2022 privind vânzarea fara licitatie publica ( directa) cu respectarea dreptului de peemptiune pentru d-nul Sălcudean Iacob a terenului aferent constructiei in suprafata de 646 mp, teren înscris în CF 72768 - Sâncel, aflat în