Hotararea nr. 11 din 2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sancel, judetul Alba