Hotararea nr. 13 din 2021 privind aprobarea unui act aditional la contractul de prestari servicii silvice nr. 641/2019 incheiat de UAT Comuuna Sancel cu Ocolul Silvic Blaj