Hotararea nr. 13 din 2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru proiectul ,, Modernizare strazi in loc. Sancel, com. Sancel , jud. Alba-latura sud", in vederea depunerii in cadrul Programului National de Investiii ,, Anghl S