Hotararea nr. 16 din 2021 privind aprobarea raportului privind inventarierea anuala a bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Sancel pentru anul 2020