Hotararea nr. 16 din 2022 privind aprobarea documentatiei tehnice-faza PT+DDE si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare Scoala I. P. Reteganul