Hotararea nr. 21 din 2022 de aprobare a raportului privind inventarierea anuala a bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Sancel pentru anul 2021