Hotararea nr. 35 din 2022 privind acrtualizarea Regulamentului de organizare si functionare a C. L Sancel, actualizat in conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ