Hotărârea nr. 51 din 2022 privind modificarea organigramei instituției și a statului de funcții pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sâncel- județul Alba