Hotararea nr. 9 din 2022 privind aprobarea propunerii de schimbare a destina'iei imobilului denumit Gradinita Panade, inscris in CF nr. 70876, nr. top. 70876-C1 din sat Panade, proprietate a comunei Sance, in capela mortuara