Hotărțrea nr. 55 din 2022 privind aprobarea actului aditional nr. 9 la contractul de lucrari nr. 1748/2018, incheiat de UAT Sâncel cu Florea Grup SRL Alba Iulia, privind obiectivul de investiții ,, Modernizare străzi în localitățile Iclod și Pănade