Hotîărârea nr. 48 din 2022 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului teren înscris în CF nr. 70508 Sâncel, în suprafață de 240 mp, situat administrativ în com. Sâncel, loc. Iclod, jud. Alba