Model cerere pentru eliberare autorizatie de construire/desfintare