Model cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfintare