Hotãrârea nr. 32/2020 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021 cu indicele reprezentând rata inflatiei