Autorizatii de construire/desfintare emise sau prelungite