Strategia de dezvoltare a comunei Sincel pe termen mediu 2008 - 2013 - Cap 1-2 Capitalul natural