Strategia de dezvoltare a comunei Sincel pe termen mediu 2008 - 2013 - Cap 3 Capitalul antropic