Strategia de dezvoltare a comunei Sincel pe termen mediu 2008 - 2013 - Cuprins