Dispozitia nr. 142 din 2021 privind trecerea la gradatia 2 ca urmare a îndeplinirii conditiilor de vechimei in munca a d-nei Ciungan Roxana Alina