Hotararea nr. 45 din 2022 predarea catre MDLPA prin CNI a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii: Proiect tip ,, Construire cresa mica, str. Mihai Eminescu, nr. 101, sat Sancel, comuna Sancel, judetul Al