Hotărârea nr. 49 din 2022 privind înscrierea definitivă a dreptului de proprietate a terenului în suprafață de 1.100 mp , înscris în CF nr. 72824, situat în extravilanul comunei Sâncel