Hotararea nr. 8 din 2022 privindinsusirea documentatiei tehnice cadastrale pentru inscrierea in Carte Funciara, a dreptului de proprietate privata in favoarea comunei Sancel, judetul Alba, asupra imobilului situat in intravilan loc Sancel, com. Sancel, ju